ច្បាស់ការ! ភាគហ៊ុនសាលាអ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី នឹងត្រូវដាក់លក់ដំបូងនៅក្នុងខែមីនានេះ
Bunthoeun Koem FEBRUARY 11 2023 26.7 K views

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក បានដាក់ពាក្យស្នើសុំលើការបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈលើកដំបូង ទៅកាន់និយតករមូលបត្រកម្ពុជា ហើយឥឡូវនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អាម្មណ៍ខ្លាំង។ ហើយពេលនេះ ខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទដៃការដាក់លក់ហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារហ៊ុន (IPO) ផងដែរ។