នាំប្រជាជនខ្មែរ យល់ពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ តាមឱ្យទាន់របត់បច្ចេកវិទ្យា
#ហិរញ្ញវត្ថុ
សេ.ដ្ឋីវ័យ៦៧ឆ្នាំ ប្រាប់ពីកំហុសធំៗ៣ គាត់ស្ដាយក្រោយបំផុត ដែលបានធ្វើកាលនៅអាយុខ្ទង់២០
SOKLY SO
DECEMBER 6 2023
46 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
មិនដល់១ខែទៀតដាច់ឆ្នាំហើយ! ២០២៤ ត្រូវធ្វើរឿង៥នេះឱ្យបាន បើចង់សល់លុ.យកើនទ្រ.ព្យ លែងជាប់បំណុ.ល
SOKLY SO
DECEMBER 6 2023
17 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
រៀនក្បួនប្រើលុយដូចសេដ្ឋី! អ្នកមានជាង៩០% ធ្វើរឿងទាំងនេះជាមួយនឹងលុយរបស់ពួកគាត់
Toeuy Hong
DECEMBER 6 2023
11 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំថ្មីទម្លាប់ថ្មី! ជិតឆ្នាំ២០២៤ហើយ នេះជាជំហាន៥អ្នកគួរធ្វើបើចង់សល់លុយនៅវ័យខ្ទង់២០-៣០ឆ្នាំ
Toeuy Hong
DECEMBER 6 2023
231 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
គំនិតមកមុន លុយមកតាមក្រោយ! សៀវភៅល្អៗ៦ គួរអាននៅឆ្នាំ២០២៤ បើចង់រីកចម្រើន លុយកើន
Toeuy Hong
DECEMBER 5 2023
483 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
បិតាវិនិយោ.គ Warren Buffett ប្រាប់ចំៗពីរបស់៥យ៉ាង មិនគួរចាយលុ.យទិញ បើមិនចង់មានបញ្ហាក្នុងជីវិត
SOKLY SO
DECEMBER 5 2023
1.1 K views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកស្រី ជា គីមឡាយ ប្រាប់គន្លឹះធំ៣ អាចច្នៃរបរតូចតាចលក់នៅផ្ទះធម្មតា ក្លាយជាសិប្បកម្មស្ដង់ដារ
SOKLY SO
DECEMBER 5 2023
49 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
មាសឡើងថ្លៃដល់កំណត់ត្រាថ្មី! ឆ្នាំ២០២៤មាសប្រែប្រួលយ៉ាងណា? មកស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញ
Toeuy Hong
DECEMBER 5 2023
810 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
មេរៀនលុយកាក់៤ក្នុងការកសាងទ្រព្យ ដែលអ្នកគួររៀនពីមិត្តសម្លាញ់Warren Buffett វ័យ៩៩ឆ្នាំ
Toeuy Hong
NOVEMBER 30 2023
321 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
ទម្លាប់ចាយបែបណា ជីវិតបែបនោះ! នេះជារបស់សំខាន់៥ អ្នកគួរចំណាយលុ.យលើក្នុងឆ្នាំ២០២៤
SOKLY SO
NOVEMBER 30 2023
771 views