នាំប្រជាជនខ្មែរ យល់ពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ តាមឱ្យទាន់របត់បច្ចេកវិទ្យា
#ហិរញ្ញវត្ថុ
តាមដានមាសផង! ហាងឆេងមាសចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលខ្លាំងខណៈមានការរំពឹងថាអាមេរិកនឹងទម្លាក់ការប្រា.ក់ដុ.ល្លារ
Toeuy Hong
MARCH 5 2024
879 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រយ័ត្នអស់លុ.យពីកុង! ធនាគារ អេស៊ីលីដាបង្ហាញពីក្បួនបោ.កថ្មីដែលអ្នកត្រូវដឹងបើមិនចង់អស់លុ.យពីកុង
Toeuy Hong
MARCH 4 2024
10.6 K views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
សេដ្ឋកិច្ចមិនល្អ លុយពិបាករក! ទាំងនេះជាការចំណាយខ្ជះខ្ជាយដែលអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃដោយមិនដឹងខ្លួន
Toeuy Hong
MARCH 4 2024
6.1 K views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
បំណុលកើនខ្លាំង! បំណុលរបស់អាមេរិកកើនឡើងជិត១ពាន់ពាន់លា.នដុល្លាររៀងរាល់១០០ថ្ងៃម្ដង
Toeuy Hong
MARCH 4 2024
179 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកចូលចិត្តទិញមាសតាមដានផង! ហាងឆេងមាសប្រែប្រួលខ្លាំងក្រោយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ថ្លៃ
Toeuy Hong
MARCH 3 2024
3 K views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រយ័ត្នខាតលុយទទេ! លុយពិបាករក របស់៣ដែលអ្នកមិនគួរយកលុយទៅវិនិយោ.គ បើមិនចង់ខាតបង់លុ.យ វេទនាខ្លួន
Toeuy Hong
MARCH 3 2024
4.6 K views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
ឡើងខ្លាំង! Bitcoin ហក់ឡើងខ្ពស់ដល់ជាង៦ម៉ឺនដុល្លារ តែធនាគារធំអាមេរិកថាវានឹងធ្លាក់មករកតម្លៃនេះវិញ
Toeuy Hong
MARCH 1 2024
990 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
រកចំណូ.លបន្ថែមពីផ្ទះ! កាងារបន្ទាប់បន្សំ៧មានតម្រូវការខ្ពស់ដែលអ្នកអាចឆ្លៀតធ្វើពីផ្ទះក្រោយចប់ការ.ងារ
Toeuy Hong
MARCH 1 2024
920 views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
សេដ្ឋី Warren Buffett រស់នៅផ្ទះដដែល៦៦ឆ្នាំមិនព្រមដូរព្រមានថាទិញផ្ទះគឺជាសុបិន្តអាក្រក់បើអ្នកទិញតាមរបៀបនេះ
Toeuy Hong
FEBRUARY 29 2024
1.2 K views
#ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់ចំណេ.ញថយចុះ! ដាច់ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារ អេស៊ីលីដា រកស៊ីប្រាក់ចំណេ.ញថយចុះជិត២០ភាគរ.យ
Toeuy Hong
FEBRUARY 29 2024
2.7 K views