ផ្លូវល្បឿនលឿនចំនួន ២ ទៀតនឹងលេចរូបរាងនៅកម្ពុជា ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរឲ្យបានលឿន
Bunthoeun Koem JANUARY 12 2023 3.9 K views

ក្រោយទទួលបានជោគជ័យលើផ្លូវល្បឿនលឿនទី១ គឺពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុ ពេលនេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសិក្សាក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនចំនួន ២ ខ្សែបន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះរួមមានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវិត និងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-សៀមរាប ខណៈផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវិត អាចបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២៣នេះ។