ប្រើទិកនិកលក់ថ្មី! យុវជនថៃ អាចលក់ចេកអាំងដាច់ខ្លាំង មួយខែសល់លុយខ្ទង់៦ពាន់$
ធី ស្រីល័ក្ខ MAY 26 2023 2 K views

របរខ្លះ មើលពីខាងក្រៅតូចតាចទេ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលចំណូលវិញញាក់សាច់តែម្តង ពោលគឺអាចរកចំណូលស្មើគេធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន១ឆ្នាំឯណោះ ជាក់ស្តែងដូចជាមុខរបរលក់ចេកអាំងរបស់យុវជនថៃ១ រូបនេះអញ្ចឹង លក់ដាច់ដូចព្យុះហើយបើចំណូលវិញអាចរកបានរហូតដល់ទៅជិត ៦ពាន់ដុល្លារ។