ក្រុមហ៊ុន Tesla ប្រមូលរថយន្ត២ ម៉ូឌែលនេះចូលឃ្លាំងវិញជាង ៣សែនគ្រឿង ក្រោយរកឃើញបញ្ហា១នេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 23 2022 267 views

យោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Tesla កំពុងប្រមូលរថយន្តជាង ៣២១,០០០ គ្រឿងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលឃ្លាំងវិញ បន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានបញ្ហាជាមួយហ្នឹងប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបក្រោយរថយន្តមិនអាចដំណើរការបានល្អ។