មិនចាញ់សៀមរាប និងព្រះសីហនុ ខណៈខេត្តមួយនេះកំពុងរៀបចំក្រុងទៅជា Smart City នៅថ្ងៃអនាគត
Bunthoeun Koem JANUARY 25 2023 598 views

បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយក្រុងមួយចំនួនឱ្យទៅជាទីក្រុងវៃឆ្លាត ( Smart City​ )  ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងការអភិវឌ្ឍជាសកល។ ហើយកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកក្រុងមួយចំនួនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យក្លាយជាទីក្រុងវៃឆ្លាត (Smart City ) ដោយក្នុងនោះរួមមានក្រុងភ្នំពេញ ក្រុងសៀមរាប និង​ក្រុងព្រះសីហនុជាដើម។