ក្រៅពី ចិន ជប៉ុន អាមេរិក តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ មានរោងចក្រ២៥ទៀត មកពីប្រទេស៩នេះ
Bunthoeun Koem MAY 26 2023 2.1 K views

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ជាតំបន់ដែលមានការវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលភាគច្រើនសម្បូរដោយវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសមកបណ្ដាក់ទុនក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះ ។ ជាមួយគ្នានេះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ក៏បានផ្ដល់ការងារជូនដល់កម្មករ-កម្មការិនីកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ផងដែរ និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលតាមស្ដង់ដារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារផងដែរ ។