ចង់ទិញទុក ៥ ឆ្នាំលក់ចំណេញ អ្នកជំនាញបង្ហាញទីតាំងដីសំខាន់ៗដែលមិនគួរមើលរំលងសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប
Bunthoeun Koem DECEMBER 8 2022 1.1 K views

ពិតណាស់សៀមរាបគឺជាខេត្តដែលពោរពេញដោយសក្តានុពលដោយសារខេត្តនេះបានទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើន ហើយក៏ជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។ កត្តាទាំងនេះហើយទើបធ្វើឱ្យខេត្តនេះក្លាយជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគផងដែរ។ ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញដីនៅខេត្តសៀមរាប ទុករយៈពេល៥ ឆ្នាំ ចំណេញតើគួរទិញនៅតំបន់ណា?