ពង្រីកខ្លួនជាង១០សាខានៅខ្មែរ Ice-Watch ប្រើយុទ្ធសាស្រ្តលក់៣នេះ អាចលក់ដាច់ខ្លាំង នៅក្នុងទីផ្សារ
THATSORNA NOV MARCH 13 2023 673 views

Ice-Watch ជាប្រេននាឡិកាលំដាប់កំពូលរបស់ប្រទេសបែលហ្សិក ដែលបានឈានជើងចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងអស់ជាង៩ឆ្នាំ រហូតមកដល់ពេលនេះ បំបែកខ្លួនបាន១១សាខានៅខ្មែរ ព្រមជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាព និងទទួលបានការកោតសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ ជាពិសេសគឺអតិថិជនជាកុមារនិងយុវវ័យ។