ខេត្តព្រះសីហនុឡើងកូដ! ទើបតែបានផ្លូវល្បឿនលឿនថ្មី ពេលនេះ មានគម្រោងថ្មីតម្លៃជិត២០០លាន$ មួយទៀត
Bunthoeun Koem NOVEMBER 25 2022 425 views

ព្រះសីហនុ គឺជាខេត្ដមួយដែលបានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដោយសារខេត្ដនេះជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏ជាខេត្ដមួយដែលមានតំបន់ទេសចរណ៍ អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាច្រើនផងដែរ។ ហើយថ្មីៗនេះ ខេត្ដព្រះសីហនុក៏ទើបនឹងទទួលបានផ្លូវល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញថែមទៀតផង។