មនុស្សមិនសូវចាយលុយ លក់អត់ដាច់់! ជាអ្នកលក់ងាកមកផ្តោតរឿង៣នេះ ការលក់នឹងកាន់តែប្រសើរ
THATSORNA NOV MAY 26 2023 2.5 K views

ស្របពេលមនុស្សមិនសូវចាយលុយ ធ្វើឱ្យការរកស៊ីលក់ដូរស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ត្រូវជួបបញ្ហាលក់ស្ងាត់ភ្ញៀវ លក់មិនដាច់ រហូតធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វា ក្រោមហេតុផលគ្មានលុយបង្វិលយកអីវ៉ាន់ គ្មានសមត្ថភាពបើកលុយឱ្យបុគ្គលិក បង់ថ្លៃតូបនិងទឹកភ្លើងជាដើម។ ស្របពេលស្ថានការណ៍កំពុងជួបការលំបាកបែបនេះ ថ្ងៃនេះ Business Cambodia សូមលើកចំណុចសំខាន់ចំនួន៣ធ្វើឱ្យការលក់របស់អ្នកកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ដោយក្នុងនោះរួមមាន៖ ​