មិនបាច់ទៅដល់ធនាគារ! វីង ផ្ដល់កម្ចីគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំដល់៥ម៉ឺន$ គ្រាន់តែចុចតាមទូរស័ព្ទខ្ចីភ្លាមបានភ្លាម
SOKLY SO JANUARY 24 2023 8.6 K views

ជាទូទៅពេលដែលចង់ខ្ចីលុយធនាគារ គឺគេតែងតែចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅរកទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងទើបខ្ចីបាន ប៉ុន្តែពេលនេះ ធនាគារ វីង បានបង្កើតសេវាកម្ម​ ឌីជីថលឡូន ដែលអាចផ្ដល់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ មិនត្រូវការអ្នកធានាក្នុងទំហំរហូតដល់ទៅ ៥ម៉ឺនដុល្លារ ហើយអ្នកណាក៏អាចខ្ចីបានដោយគ្រាន់តែប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយប៉ុណ្ណោះ។