ហាងតែដ៏ល្បីឆុងបែបប្រពៃណីតៃវ៉ាន់ CHICHA San Chen ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយThe Peak អគារពាណិជ្ជកម្មដ៏ទំនើប
Daneth Mech MARCH 16 2023 59 views

អគារ The Peak ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន WB Bluebell (Cambodia) មានក្ដីសោមនស្សសូមប្រកាសអំពីពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយហាង CHICHA San Chen ដែលជាហាងតែដ៏ល្បីល្បាញ ពោរពេញទៅដោយរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងមានភាពទំនើបប្រណីត ដោយមានបំពាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបដែលរក្សាបាននូវវិធីសាស្រ្តឆុងតែបែបប្រពៃណីតៃវ៉ាន់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។