អតីតមេចុងភៅលំដាប់ផ្កាយ៤ ចាយទុន១០ម៉ឺន៛ បត់ផ្កាលក់រហូតអាចទាញភ្ញៀវចូលធ្វើលែងទាន់
THATSORNA NOV JANUARY 25 2023 2.1 K views

លុយ១០ម៉ឺនរៀល សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ប្រហែលជាមិនដឹងថាគួរយកទៅធ្វើអ្វីនោះឡើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក គួន ចន្ថា បានប្រែលុយនេះ ទៅបង្កើតជាអាជីវកម្មលក់ផ្កាក្រដាសបត់ដោយដៃ លក់លើអនឡាញ អាចទាញភ្ញៀវចូលដូចទឹកបាក់ទំនក់ រហូតបដិសេធការកម៉្មង់ ព្រោះធ្វើលែងទាន់។