ពន្ធលើចំណេញមូលធនត្រៀមនឹងអនុវត្ត ដឹងទេថាមានករណីអ្វីខ្លះដែលត្រូវលើកលែងពន្ធលើចំណេញមូលធននេះ?
Sambat SokhlangSEPTEMBER 25 20231.3 K views

 

ដូចដែលបានបានដឹងរួចមកហើយថា ពន្ធលើចំណេញមូលធនត្រូវអនុវត្តលើចំណេញមូលធនដែលបានពីការលក់ឬផ្ទេរមូលធននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបរទេសចំពោះរូបវន្តបុគ្គនិវាសជន និងចំពោះរូបវន្តបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលអនិវាសនជន ដែលរួមមាន អចលនទ្រព្យ ភតិសន្យា ទ្រព្យវិនិយោគ កេរ្ត៍ឈ្មោះអាជីវកម្ម កម្មសិទ្ធិបញ្ញា រូបិយវត្ថុបរទេស។

 

ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធលើចំណេញមូលធននេះ ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ពន្ធលើចំណេញមូលធនតាមប្រតិបត្តិការនីមួយៗជូនរដ្ឋាភិបាលសារពើពន្ធក្នុងអំឡុងពេលមិនលើសពី ០៣ ខែ បន្ទាប់ពីសម្រេចចំណេញមូលធន នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននិងបង់ពន្ធប្រាក់ពន្ធនៅធនាគារជាដៃគូជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬតាមសាខាពន្ធដារខេត្តដែលទ្រព្យនោះស្ថិតនៅឬនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមការស្នើរសុំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខេត្តឬនៅធនាគារ។

 

Fb Img 1677757974453

 

យ៉ាងណាមិញ ទន្ទឹមនឹងការយកពន្ធលើចំណេញមូលធននេះ ក៏មានករណីលើកលែងមួយចំនួនផងលើការយកពន្ធមូលធននេះចំពោះការផ្ទេរឬលក់ដែលមានដូចជា ៖

 

  • ដីកសិកម្មជាកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករកំពុងបង្កបង្កើនផលពិតប្រាកដនិងមានអាសយដ្ឋានរស់នៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំ/សង្កាត់ដែលដីកសិកម្មនោះស្ថិតនៅ
  • ទ្រព្យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ
  • ទ្រព្យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បេសកម្មទូតឬកុងស៊ុលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិឬទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋាភិបាលដទៃ
  • និវាសនដ្ឋានជាគោលដើមរបស់អ្នកជាប់ពន្ធដែលបានកាន់កាប់យ៉ាងតិចរយៈពេលប្រាំឆ្នាំមុនពេលលក់ឬផ្ទេរ។ ក្នុងករណីអ្នកជាប់ពន្ធមាននិវាសនដ្ឋានច្រើនជាងមួយ ឬអ្នកជាប់ពន្ធនិងសហព័ទ្ធមាននីវាសនដ្ឋានផ្សេងពីគ្នា និងនិវាសនដ្ឋានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវអនុញ្ញាតជានីវាសដ្ឋានជាដើម។
  • អចលនទ្រព្យក្នុងរង្វង់ញាតិដូចមានចែងនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធប្រថាប់ត្រា វៀរលែងតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើត រវាងឪពុក ម្តាយក្មេក កូនប្រសារនិងរវាងយាយ តាក្មេកនិងចៅប្រសារ
  • ទ្រព្យដែលត្រូវបានលក់ឬផ្ទេរដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈស្របតាមច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍៕

 

Shutterstock 756783115.jpg

 

ប្រភព ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ 

 

អត្ថបទពេញនិយមប្រចាំខែ
អត្ថបទថ្មីៗ
Footer Background
Business Cambodia
បំផុសគំនិតរកស៊ី នាំមនុស្សឱ្យហ៊ានចេញរកស៊ីតាមក្ដីស្រមៃ
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia