ដំណឹងល្អៗ! ចាប់ពីខែនេះទៅអ្នកផលិតវីដេអូលើ YouTube នៅខ្មែរនឹងអាចរកប្រាក់បានជាផ្លូវការ
Bunthoeun Koem NOVEMBER 24 2022 6.8 K views

ជាដំណឹងដ៏រីករាយសម្រាប់អ្នកផលិតមាតិកា YouTub នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខណៈចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នេះតទៅ អ្នកផលិតមាតិកាទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នឹងរកចំណូលបានជាផ្លូវការ។