មានសង្ឃឹម! កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបារាំង ឯកភាពគ្នាសិក្សាប្រព័ន្ធផ្លូវដែកលើផ្លូវថ្នល់ (Tramways)នៅភ្នំពេញឡើងវិញ
Bunthoeun Koem JANUARY 26 2023 9.2 K views

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសបារាំងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្លូវដែក លើផ្លូវថ្នល់ (Tramways) នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញហើយ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍។ ការឯកភាពគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន លោក François Corbin តំណាងពិសេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអឺរ៉ុប និងកិច្ចការបរទេស សម្រាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។