ឡូយណាស់! ប្រទេសធំៗ ២ នេះនឹងជ្រើសរើសយកខេត្ត១ របស់កម្ពុជាដើម្បីដាំស្រូវសាលីនិងដាំដំណាំពោត
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 16 2023 1.8 K views

ពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែន សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលបានកំពុងតែរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ព្រោះនាពេលនេះខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅការវិនិយោគដំណាំកសិកម្មពីប្រទេសធំៗ ២នេះផងដែរ។