ថែរក្សាសុខភាព! ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់២១ មីនា អាកាសធាតុក្តៅដល់៣៧អង្សាសេ និងមានភ្លៀងតិចតួចនៅតាមតំបន់ទាំងនេះ
THATSORNA NOV MARCH 15 2023 497 views

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ដល់​២១ មីនា ឆ្នាំ​២០២៣​ខាង​មុខ​នេះ តំបន់​ចំនួន​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​មាន​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​រហូត​ដល់​៣៧​អង្សា​សេ ហើយ​មាន​ភ្លៀង​តិចតួច​ដោយ​អន្លើ ។​