ខេត្ដកណ្ដាលនឹងមានផ្លូវកៅស៊ូថ្មី តភ្ជាប់តំបន់សំខាន់ៗចំនួន ២ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋងាយស្រួលធ្វើដំណើរ
Bunthoeun Koem NOVEMBER 14 2022 7.4 K views

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការសាងសង់ផ្លូវកៅស៊ូថ្មីមួយខ្សែ ដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវលេខ ២៣ តភ្ជាប់ពីឃុំលើកដែកស្រុកកោះធំ ទៅកាន់ស្រុកលើកដែក ខេត្ដកណ្ដាល។ ផ្លូវសំខាន់មួយខ្សែនេះនឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅអ្នកលឿងកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងចំណាយពេលតិចជាងមុន ព្រោះពុំចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ ១ ធ្វើដំណើរតទៅអ្នកលឿងទៀតនោះទេ។