ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី និង ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក សហការបង្កើតសិក្ខាសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា
Sreymom Cha FEBRUARY 18 2023 243 views

ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី (PP Link Securities (PPLS)) រួមជាមួយនឹង  ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក (Mengly J. Quach Education Plc. (MJQE)) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ «ការយល់ដឹងអំពីវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា» នាថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នៅអគារ​ហ្គោ​ល​ដិ​ន​ថាវ​វើ​រ​ រាជធានីភ្នំពេញ។