ថៅកែវ័យក្មេង១រូប បង្ហើបថា ចៀមងាយស្រួលចិញ្ចឹម ចំណាយទុនតិចហើយអាចលក់បានថ្លៃជាងសាច់គោ ៣ដង
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 25 2023 519 views

លោក វីរៈបុត្រ បច្ចុប្បន្នគឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចៀមដ៏ធំមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មិនតែប៉ុណ្ណោះជំហ៊ានដំបូងដែលលោកបានចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមសត្វចៀមនេះគឺលោកផ្តើមចិញ្ចឹមចៀមត្រឹម ១០ក្បាលប៉ុណ្ណោះ តែពេលនេះចៀមរបស់លោកអាចកើតកូនកើតចៅបានរាប់រយក្បាលក្នុងកសិដ្ឋាន ជាងនេះទៅទៀតថៅកែវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានបង្ហើបថាសត្វចៀមជាសត្វដែលងាយស្រួលចិញ្ចឹម ហើយបើនិយាយពីការលក់ចេញវិញគឺថ្លៃជាងសាច់គោ ៣ដងឯណោះ។