ជិតបានប្រើហើយ! ផ្លូវជាតិតម្លៃ ១៨៨ លានដុល្លារសាងសង់កាត់ខេត្ដ ៣ នេះ សម្រេចបានជិត ៧០% ហើយ
Bunthoeun Koem JANUARY 25 2023 2 K views

គម្រោងសាងសង់ និងកែលម្អរឡើងវិញនៃកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ១០ ដែលតភ្ជាប់ពីខេត្ដបាត់ដំបង ឆ្លងកាត់ខេត្ដពោធិ៍សាត់ ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្ដកោះកុង គិតមកដល់ពេលនេះសម្រេចការសាងសង់បានជិត ៧០% ហើយ។