អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី បង្ហើបពីគម្រោងពង្រីកសាខាឱ្យបាន២០ទៀត ក្រោយឡើង IPO ចុងខែ៣
Meng Songly JANUARY 15 2023 947 views

បន្ទាប់ពីបានរៀបចំផែនការឡើង IPO ដែលអាចនឹងរួចរាល់នៅចុងខែ៣នេះ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន បានបង្ហើបពីគម្រោងពង្រីកសាខាសាលារបស់ខ្លួន ឱ្យបាន២០កន្លែងទៀត ខណៈបច្ចុប្បន្នមានត្រឹម ១៥សាខាប៉ុណ្ណោះ។