ដីខូចកែមិនឡើង! អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យដាំដំណាំវេទមន្ត១ប្រភេទនេះ អាចប្រែដីអន់ ទៅជាដីមានជីវជាតិវិញ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 19 2023 228 views

បញ្ហាដីខូចជាកង្វល់មួយសម្រាប់ប្រជាកសិករទូទៅ ព្រោះតែបញ្ហាដីខូចឬ ដីដែលបាត់បង់ជីវជាតិគឺពិបាកក្នុងការដាំដុះខ្លាំងមែនទែន ដោយហេតុថាដាំទៅមិនបានផល។ជាមួយបញ្ហាដីខូចនេះ អ្នកជំនាញបានណែលនាំឱ្យដាំដំណាំមួយប្រភេទគឺ ដើមក្ទម្ពទេស(ក្រៈទុំថេត) ដោយដំណាំមួយនេះនឹងជួយស្រោចស្រង់ដីដែលខូចឱ្យក្លាយជាដីមានជីវជាតិឡើងវិញ ជាពិសេសល្អបំផុតសម្រាប់ដីជូរ។