ក្តីសង្ឃឹមកសិករ! រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ចេញលុយ ១០លានដុល្លារ ប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករ
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 22 2022 605 views

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានឱ្យដឹងថា ដើម្បីជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវ និងជួយរក្សាស្ថេរភាពតម្លៃស្រូវជូនប្រជាកសិករ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន ១០លានដុល្លារអាមេរិកលើមូលនិធិទិញស្រូវចំនួន ៨៣លានដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម សម្រាប់គាំទ្រដល់រោងម៉ាស៊ីនស្រូវពីប្រជាកសិករតាមតម្លៃសមស្រប ចៀសវៀងការទិញទម្លាក់ថ្លៃឈ្នួញខិលខូចមួយចំនួន។