ធ្វើដំណើរបាន២ផ្លូវ! គម្រោងព្រែកជីកតម្លៃជិត ២ ​ពាន់លានដុល្លារនឹងមានសង់ទាំងផ្លូវទឹក និងផ្លូវថ្នល់អមសងខាង
Bunthoeun Koem MAY 25 2023 901 views

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យអនុវត្ដគម្រោងជីកផ្លូវទឹកថ្មីតភ្ជាប់ពីទន្លេទៅសមុទ្រ ឬ “គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ” ដោយគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងធំប្រចាំប្រវត្ដិសាស្រ្ដផងដែរ ដែលគ្រោងចំណាយថវិកាសាងសង់ជិត ២ ពាន់លានដុល្លារ។