ស្ងាត់ៗ ចិនកំពុងសម្ងំទិញមាសស្ដុកទុករាប់រយតោនដើម្បីធ្វើរឿងមួយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ
Toeuy Hong NOVEMBER 24 2022 1 K views

 បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាទីផ្សារមាសពិភពលោក បានឲ្យដឹងថានៅសប្ដាហ៍ទីមួយនៃខែវិច្ឆិកានេះតម្រូវការមាសដែលធនាគារកណ្ដាលពិភពលោកបានទិញស្ថិតក្នុងអត្រាដ៏ច្រើនពោលគឺក្បែរ៤០០តោនត្រឹមត្រីមាសទី៣នៃឆ្នាំ២០២២ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Nikkei។