ច្បាស់! មកដឹងពីតម្លៃ និងឯកសារដែលចាំបាច់បំផុត សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួង
ធី ស្រីល័ក្ខJULY 3 2024747 views

ចំពោះ ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ប្រាកដជាមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការរត់ឯកសារ ក៏ដូចជាឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវការពេលយកទៅចុះបញ្ជី ជាពិសេសតម្លៃនៃការចុះបញ្ជីតើត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានជាដើម។

ជាមួយគ្នានោះដែរ ដើម្បីស្រាយចម្ងល់ទាំងអស់នេះ ថ្ងៃនេះ ក្រុមចាបក្រហមនឹងលើកយកចំណុចទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឱ្យបានជ្រាប។

ចំពោះតម្លៃកម្រៃនិងពន្ធសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីមានជា ៣ដំណាក់ការ​ ៖

១.ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 • ក្រុមហ៊ុនមូលធន តម្លៃ ១.០១ លានរៀន
 • ក្រុមហ៊ុនបរទេស តម្លៃ ១.០១ លានរៀល
 • ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ តម្លៃ ១.០១ លានរៀល
 • សហគ្រាសឯកបុគ្គល តម្លៃ ១៨០ពាន់រៀល

២.ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

 • តម្លៃចំពោះការចុះនៅក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលជីវៈសរុបចំនួន ១២០ពាន់រៀល រួមមានតម្លៃលើ៖
 • កម្រៃលើការចុះបញ្ជីកា
 • សេចក្តីជូនដំណឹង
 • បើកសហគ្រាស

៣.អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

 • ពន្ធប៉ាតងសម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មមួយ
 • អ្នកជាប់ពន្ធតូច ២០០ពាន់រៀល
 • អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម ៦០០ពាន់រៀល
 • អ្នកជាប់ពន្ធធំ ១.៥ លានរៀល
 • កម្រៃចុះបញ្ជីពន្ធដារ
 • អ្នកជាប់ពន្ធតូច ២០ពាន់រៀល
 • អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម ៤០០ពាន់រៀល
 • អ្នកជាប់ពន្ធធំ ៤០០ពាន់រៀល

៤.ឯកសារមួយចំនួនដែលចាំបាច់ចុះនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធដារ៖

 • តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មរកឈ្មោះដែលគាត់ចង់ដាក់មុនសិន ដែលត្រូវមានជាអក្សរខ្មែរ និងភាសាអង្គេស។
 • សកម្មភាពអាជីវកម្ម៖ ដូចជាអចលនទ្រព្យ,សេវាកម្មសាងសង់......
 • ព័ត៍មានរបស់អភិបាល៖ ឈ្មោះ លេខទូរស្ទព័ អ៊ីម៉ែល អត្តសញ្ញានប័នជាមួយនឹងរូបថត(យ៉ាងយូរបំផុតរូបថតដែលថតទើបតែបានរយៈពេល៣ខែ មានផ្ទែពណ៍ស ទាមទាឱ្យច្បាស់)
 • ដើមទុនចុះបញ្ជី៖ថាសម្រាប់អាជីវកម្មមួយបើមានការចូលហ៊ុនគ្នាត្រូវតែដាក់ដើម្បីឱ្យដឹងថាជាអាជីវកម្មមានទំហំលុយប៉ុណ្ណា
 • កិច្ចសន្យាជួល ឬការបើកកម្មសិទ្ធ
 • រូបថតទីតាំង៖ ត្រូវថតពីមុខ នឹងថតខាងក្នុង ហើយរួមទាំងមានផែនទី
 • កំណត់កូអរដោនេភូសាស្រ្តទីតាំង(GPS).....

៥.សម្រាប់ក្រសួងការងារគឺតម្រូវឱ្យមាន៖ ចំនួនថ្ងៃធ្វើការ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក មានចំនួនកម្មករច្បាស់លាស់៕

៤០

អត្ថបទពេញនិយមប្រចាំខែ
អត្ថបទថ្មីៗ
Footer Background
Business Cambodia
បំផុសគំនិតរកស៊ី នាំមនុស្សឱ្យហ៊ានចេញរកស៊ីតាមក្ដីស្រមៃ
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia