ចាប់អារម្មណ៍ដា.ក់ពាក្យបាន! ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports កំពុងត្រូវការបុ.គ្គលិកចូលបម្រើការ.ងារ ១៤ មុខតំណែងនេះ
Sambat SokhlangNOVEMBER 17 20231.1 K views

ជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្តីស្រមៃចង់ចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Airport កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើជាច្រើននាក់ទៅលើមុខតំណែងចំនួន ១៤មុខតំណែង រួមមាន ៖

 

Ca Ouak O Uk a Ai J V

 

 • HR Officer
 • Accounting & Controlling Executive
 • Hostess Agent
 • Junior FMU Agent
 • Fireman
 • Junior IT Technician
 • Flight Coordinating Agent
 • Junior Passenger Services Supervisor
 • Ramp Supervisor
 • Ramp Leader
 • Hostess Agent-Terminal
 • Maintenance Junior Technician-Building
 • Maintenance Junior Technician- Workshop
 • Airport Permit Officer

 

C

 

ដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យធ្វើការទៅតាមជំនាញណាមួយអាចធ្វើការដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ឬ ដើម្បីដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសនិងថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៃមុខតំណែងនីមួយៗ សូមចុចនៅទីនេះ ឬចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុកផេក Cambodia Airports Career

 

Phnom Penh 2652 1 Scaled