មានដីកុំដាំដំណាំតែមួយមុខ! មកស្គាល់វិធីឆ្កឹះលុយ២ច្រកពីដីតែមួយ ធ្វើបានលុយចូលសឹងរាល់ថ្ងៃ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 10 2023 886 views

ចំពោះបងប្អូនប្រជាកសិករតាមបណ្តាលខេត្តដែលមានដីសម្រាប់ធ្វើចំការ រមែងតែងចង់បានចំណូល ២ ទៅ ៣ ច្រកចេញពីដីដែលខ្លួនមាន ប៉ុន្តែមិនទាន់រកវិធីឃើញថាគួរតែធ្វើបែបណាទើបអាចរកចំណូលបានព្រមៗគ្នានៅលើដីតែមួយ។ដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះ ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ Business Cambodia សូមលើកយកនូវគំនិតច្នៃដី ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសនូវប្រភេទដំណាំដែលជួយឱ្យបងប្អូនប្រជាកសិករអាចរកចំណូលបាន២ច្រកចេញពីដីតែមួយ។ដែលរួមមាន ៖