ដំណឹងល្អ! ក្រុមហ៊ុន Toyota បញ្ជាក់ថានឹងដំឡើងរថយន្ដល្បី ២ ម៉ូឌែលនេះនៅកម្ពុជា
Bunthoeun Koem NOVEMBER 16 2022 9.2 K views

កាលពីអំឡុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ដជប៉ុន Toyota បានបោះទុនវិនិយោគចំនួន ៣៦.៨ លានដុល្លារ បង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្ដរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដែលឈ្មោះថា​ Toyota Tsusho Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd. (“TTMC”) ដើម្បីលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញផងដែរ។