ដំណឹងល្អ! ក្រសួងប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនជាង ២ ម៉ឺននាក់ ឱ្យទទួលអាហារូបករណ៍ចូលរៀននៅ មជ្ឈមណ្ឌល និងវិទ្យាស្ថានជាង ៤០
Bunthoeun Koem DECEMBER 7 2022 26 views

ជាឳកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ជាប់ការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ហើយមានបំណងចង់បានអាហារូបករណ៍ ពេលនេះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនជាង២៤ ២៣៨នាក់ ដែលចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈបណ្ឌល និងវិទ្យាស្ថានជាង៤០ កន្លែង។