លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា សម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទ ព្រោះរឿង១នេះ ក្រោយបួសបាន៣១ព្រះវស្សា
Kan Dara MAY 21 2023 56.4 K views

គុណម្ចាស់ សាន សុជា ដែលមហាជនស្គាល់ព្រះអង្គ ក្នុងនាមជាសង្ឃនៃព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលតែងចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងផ្លូវពុទ្ធិចក្រ និងអាណាចក្រក្នុងសង្គមទូទៅអស់រយៈពេល៣១ឆ្នាំមកហើយនោះ ថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានលាចាកសិក្ខាបទហើយ។