កាន់តែទំនើប! ក្រុមហ៊ុនធំ១របស់អឺរ៉ុប ចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគកន្រ្តកខ្សែកាបនៅកម្ពុជា
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 24 2022 2.7 K views

ក្រុមហ៊ុន Doppelmayr Group គឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅអឺរ៉ុប ដែលមានជំនាញក្នុង រៀបចំផែនការ អភិវឌ្ឍរចនា ផលិតសាងសង់ និងគាំទ្រគម្រោងច្នៃប្រឌិត ដែលទាក់ទងនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដោយកន្រ្តកខ្សែកាប(Cable Car) ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរប្រកដោយបទពិសោធន៍ និងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់។