បុគ្គលិកយំលាគ្នា អតិថិជនប្ដូរធនាគារ! ធនាគារធំ១នៅចក្រភពអង់គ្លេសសម្រេចបិទទ្វារក្រោយរកស៊ី១៨៧ឆ្នាំ
Toeuy Hong JANUARY 25 2023 885 views

  ធនាគារ UIster Bank  ដែលជាធនាគារធំមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៃប្រទេសអៀរឡង់មានអាយុកាល១៨៦ឆ្នាំ សម្រេចចិត្តបិទសាខារបស់ខ្លួនទាំងអស់ចំនួន៦៣សាខាពោលគឺបិទឈប់រកស៊ីតែម្ដងខណៈ​បុគ្គលិកត្រូវបង្ខំចិត្តរកការងារថ្មីហើយអតិថិជនត្រូវប្ដូរទៅធនាគារផ្សេង។