ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស នៃសាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស
Daneth MechNOVEMBER 20 2023

នៅថ្ងៃទី19 ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ2023 ថ្មីៗនេះ សិស្សានុសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាសរុប
ចំនួន 31រូប ធ្វើដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ ទៅកាន់ទីក្រុងល្បីៗនៃប្រទេសអង់គ្លេស មានជាអាទិ៍ដូចជា London, Oxford, Cambridge, Manchester, Nottingham និងទីក្រុង Northampton រយៈពេល13ថ្ងៃ ។

Photo 2023 11 20 08 54 49

Photo 2023 11 20 08 55 20

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ នឹងមានឱកាស ចូលសិក្សាវគ្គខ្លី នៅឯសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ ដូចជា៖ 1)មហាវិទ្យាល័យ Abbey​ College នៃទីក្រុងCambridge,​ 2)​សាកលវិទ្យាល័យ Northampton រួមជាមួយនឹងទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅ 1)​សាកលវិទ្យាល័យ Oxford, 2)សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge​ និង 3)សាកលវិទ្យាល័យ នៅក្នុងទីក្រុង Manchester និងតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀត។​

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ នៃសាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស នឹងផ្ដល់ឱកាសឱ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវ៖

  1. ការសិក្សាផ្ទាល់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យល្បីៗ
  2. ការតម្រង់ទិសលើមុខវិជ្ជា​ និងជំនាញសម្រាប់ការសិក្សាបន្ត នៅកម្រិតក្រោមឧត្តមសិក្សា
  3. ការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សិក្សា និងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយសិស្សនិស្សិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ
  4. ការបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេស ទាំងការនិយាយ និងការសរសេរ
  5. ការស្វែងយល់ជាក់ស្តែង អំពីវប្បធម៌អន្តរជាតិ និងការរស់នៅបែបប្រជាជនសកលលោក
  6. ការស្វែងយល់ពីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ សាលសិល្បៈ សារមន្ទីរ និងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើន
  7. វិញ្ញាបនបត្រសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ។

Photo 2023 11 20 08 55 16

Photo 2023 11 20 08 55 11

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស (សាខាកណ្តាល) :

អគារលេខ 14 ផ្លូវលេខ 214 សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: 099 509 998 / 016 929 985
សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស (សាខាកាល់ម៉ែត)
អគារលេខ 25 ផ្លូវលេខ 75 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: 099 509 997 / 016 929 975

FACEBOOK: https://www.facebook.com/icsis2004

Telegram Channel: https://t.me/+GG3VditiVtswY2Fl

គេហទំព័រ: www.ics.edu.kh

អ៊ីម៉េលៈ info@ics.edu.kh

Photo 2023 11 20 08 55 07

Photo 2023 11 20 08 54 30

Photo 2023 11 20 08 54 35

Photo 2023 11 20 08 54 39

Photo 2023 11 20 08 54 44

Photo 2023 11 20 08 54 59

Photo 2023 11 20 08 55 03