មានតែ១គ្មាន២! បុរី ប៉េង ហួត ពង្រីកខ្លួនបន្ថែម ១៥០ ហិកតាបង្កប់នូវភាពអស្ចារ្យចំនួន ៤ មិនធ្លាប់មានក្នុងបុរីនៅខ្មែរ
Bunthoeun Koem JANUARY 24 2023 4.5 K views

បុរី ប៉េង ហួត គឺជាបុរីដែលមានបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានយូរជាងគេនៅកម្ពុជា ហើយក៏ជាបុរីដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេផងដែរ ដោយសារតែភាពទំនើប និងស៊ីវិល័យ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើង។ ក្នុងនោះដែរ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងចង់ឲ្យអតិថិជនទទួលបានការរស់នៅបែបថ្មី កាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបុរី ប៉េង ហួត បានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង Grand Star Platinum ដំណាក់កាលទី២ “Eco Collection” ដែលជាគម្រោងមួយមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំង ខណៈបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ឃើញមានគម្រោងបុរីនៅខ្មែរណាអាចធ្វើដូច ឬប្រហាក់ប្រហែលនៅឡើយនោះទេ។