ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល បញ្ជាក់ទីតាំងតភ្ជាប់គ្នារវាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវិត ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនវៀតណាម
Bunthoeun Koem DECEMBER 8 2022 1.5 K views

ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវិត ត្រូវបានសិក្សារនឹងត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឆ្នាំថ្មី២០២៣ ខាងមុខនេះហើយ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី២ របស់កម្ពុជានេះ ក៏នឹងត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿននៃប្រទេសវៀតណាម នៅច្រកព្រំដែនក្រុងបាវិតផងដែរ។