ចង់ចិញ្ចឹមត្រីឱ្យចំណេញ មកស្គាល់ក្បួនចិញ្ចឹមត្រីថ្មី១ ជួយកសិករឱ្យចំណាយតិចជាងមុន ២៨%
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 14 2023 540 views

បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង មានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមិនតិចនោះទេ ក្នុងនោះមានទាំងកសិដ្ឋានដែលទើបតែបង្កើត និងមានខ្លះក៏បង្កើតជាយូរឆ្នាំមកហើយ ដោយក្នុងនោះក៏មានកសិដ្ឋានខ្លះក៏បានចំណេញពីរបរមួយនេះ ខ្លះក៏ចិញ្ចឹមហើយបានតែរួចថ្លៃដើមក៏មាន។ហេតុនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមការងារចាបក្រហមនឹងធ្វើការលើកយកនូវបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីមួយរបស់កសិករនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលក្បួនចិញ្ចឹមត្រីរបស់គាត់អាចជួបឱ្យគាត់កាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានដល់ទៅ ២៨ភាគរយឯណោះ។