លក់ដំបូងស្ងាត់ដូចចោរលួចសេះ អ្នកស្រី សំ សុជា បង្ហើបស្នៀតទិព្វ៤ អាចបើកបាន២សាខាទាញភ្ញៀវចូលដូចព្យុះ​
THATSORNA NOV MARCH 17 2023 6.1 K views

ការចេញរកស៊ីដំបូងៗ អ្វីដែលអ្នកលក់ខ្លាចបំផុតនោះគឺបញ្ហាគ្មានភ្ញៀវ គ្មានអ្នកគាំទ្រ ខណៈអាជីវកម្មខ្លះកំពុងទឹកភ្នែក និងបង្ខំចិត្តត្រូវបញ្ឃប់ពាក់កណ្តាលផ្លូវ ប៉ុន្តែក៏មានម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះទៀតកំពុងតែដើរផង វារផង ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយបញ្ហាអស់ទាំងនោះ ព្រោះថា បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយរបស់វា គ្រាន់ថាពេលខ្លះ យើងដើរមិនទាន់ត្រូវផ្លូវតែប៉ុណ្ណឹង។​