ស្ត្រីខ្មែររកស៊ីពីលុយ៣ពាន់$ ត្រឹម៣ឆ្នាំ អាចបង្កើតប្រេនធំ១នៅអាមេរិក ផ្ដាំកត្តាធំ៥ ជួយឱ្យស្រ្តីជោគជ័យ
Kan Dara JANUARY 24 2023 2.9 K views

គេថាស្រ្តីវិលចង្រ្កាន​មិនជុំ មិនបាច់រៀនខ្ពស់ពេកទេ ព្រោះអនាគតនឹងត្រូវមានស្វាមីចិញ្ចឹមហើយ នៅថែផ្ទះសម្បែងមើលតែកូនទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ជាក់ស្តែងងាកមកមើលស្រ្តីខ្មែរ​រូបនេះវិញ ចេញរកស៊ីដំបូងប្រើដើមទុនត្រឹម៣ពាន់$ លើមុខរបរសម្រស់ ​ដោយប្រើរយៈពេលត្រឹម៣ឆ្នាំអាចបង្កើតប្រេនធំ១នៅអាមេរិក បានផ្តាំហេតុផលធំ៥ជួយឱ្យស្រ្តីជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញ។