ចង់នាំចេញចេកលឿង លែងពិបាកហើយ ក្រសួងបង្ហាញផ្លូវ៤ អាចជួយឱ្យម្ចាស់ចំការនាំចេកទៅក្រៅប្រទេសបាន
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 24 2023 292 views

ចេកអំបូងលឿងជាប្រភេទផ្លែឈើដែលមានទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមផ្សេងទៀត ហើយផ្លែចេកអំបូងលឿងនេះដែរត្រូវបាននាំចេញច្រើនបំផុតទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន។ជាក់ស្តែង តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ បានបង្ហាញថា កម្ពុជាបាននាំចេញចេកអំបូងលឿងចំនួន ១៥៧,៨១២ តោននៅឆ្នាំ ២០១៩ និង ១៤៧,៧៥៤ តោនក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២០។