ពូកែមែន! មកស្គាល់យុវជនកម្ពុជា៣រូប មានសមត្ថភាពក្លាយជាអាកាសយានិក ត្រឹមវ័យខ្ទង់ជាង២០ឆ្នាំ
Kan Dara MARCH 19 2023 686 views

ជារឿងដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរមួយ ដែលយុវជន-យុវតីខ្មែរវ័យក្មេងមានទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវអាចបញ្ជា​បក្សី​ស្លាបដែក​​​ ត្រឹមវ័យខ្ទង់២០ឆ្នាំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទំពាំងកម្ពុជា៣រូប មានសមត្ថភាពក្លាយជាអាកាសយានិកទាំងវ័យក្មេងល្ហក់៖