មិនចាញ់ក្រុងព្រះសីហនុ និងបាវិត ខណៈពេលខាងមុខក្រុង ២ នេះនឹងមានផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ទៅដូចគ្នា
Bunthoeun Koem MARCH 16 2023 5.1 K views

ផ្លូវល្បឿនលឿនបានក្លាយជាផ្លូវដ៏សំខាន់ និងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ។ ជាក់ស្ដែងផ្លូវល្បឿនលឿនទី១ ដែលតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុ ដែលទើបបើកឲ្យដំណើរការថ្មីៗកន្លងទៅនេះ គឺមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើន។ ក្នុងនោះដែរ នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្ពុជាក៏នឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនមួយខ្សែទៀតដែលតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតមួយទៀតផងដែរ។