កុំភ្លេចយកអាវភ្លៀងតាមខ្លួន! ចាប់ពីស្អែកទៅអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ខ្លះ ជាពិសេសតំបន់ ៣នេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 10 2023 18.4 K views

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះបានឱ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីចិន និងខ្យល់មូសុងឦក្នុងកម្រិតពីខ្សោតទៅមធ្យម។ដែលស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឱ្យតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម ជាពិសេសតំបន់ធំៗទាំង ៣ នេះ ៖