ទុរេនកំពុងត្រូវប៉ាន់! ដង្ខៅទុរេនជើងចាស់ បង្ហើបក្បួនដាំទុរេន ប្រើលុយខ្ទង់២ពាន់$ តែអាចចំណេញច្រើន
ធី ស្រីល័ក្ខ MAY 26 2023 610 views

ដំណាំទុរេនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគេដំណាំហូបផ្លែដ៏មានតម្លៃខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ហើយដំណាំមួយនេះទៀតសោតក៏ជាដំណាំដែលពិបាកនៅក្នុងដាំដុះនិងថែទាំផងដែរ បើសិនជាដាំមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសវានឹងធ្វើឱ្យទុរេនមិនបានផលច្រើន ខាតចុងខាតដើមថែមទៀតផង។ទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំទុរេននេះផងដែរ ក៏មានដង្ខៅមួយរូបមានបទពិសោធន៍ដាំទុរេនជាច្រើនឆ្នាំ បានចូលខ្លួនមកចែករំលែកបច្ចេកទេសដាំក៏ដូចជាប្រាប់អំពីក្បួនដាំទុរេនឱ្យអស់លុយខ្ទង់២ពាន់ដុល្លារសម្រាប់អ្នកមានដីតែ១ហិកតាផងដែរ។