ស្អាត ឆ្លាតពូកែ! តោះមកស្គាល់ប្រវត្តិ គ្រូបង្រៀនអង់គ្លេស Shi Qi ដែលកំពុងល្បីខ្លាំងលើ TikTok
Meng Songly MAY 26 2023 5.5 K views

ទើបតែឈានចូលវ័យ២៦ឆ្នាំ កញ្ញា Ting Shi Qi ឬគេស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅ ជីវី (Qiwiie) បច្ចុប្បន្នកំពុងល្បីខ្លាំងនៅលើបណ្តាញសង្គម TikTok និង Instagram បន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើវីដេអូអំពីសកម្មភាពបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងថ្នាក់ហើយបង្ហោះលើ TikTok រហូតដល់មានអ្នកមើលក្នុង១វីដេអូ ជាង៣៥លានវីយូ។