ដាំម្តងប្រមូលផល ១០០ឆ្នាំ! ដំណាំឡុតឈិតដាំតែម្តងអាចបេះបាន១០០ឆ្នាំ បានទាំងផ្លែបានទាំងទឹករំងាស់ស្ករ
ធី ស្រីល័ក្ខ MAY 25 2023 719 views

គ្រាប់ឡុតឈិតត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាបង្អែមដល់ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយរាល់គ្រាប់ឡុតឈិតទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម និងថៃជាដើម។ហើយសម្រាប់ដំណាំមួយប្រភេទនេះផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនអ្នកដាំនោះទេ ព្រោះតែដំណាំមួយប្រភេទនេះវាពិបាកនៅក្នុងការដាំដុះក៏ដូចជាការប្រមូលផលជាងប្រភេទដំណាំផ្សេងៗក្នុងវិស័យកសិកម្ម។