នៅក្មេង ក៏អាចមានទ្រព្យច្រើន! យុវជនវ័យ២៦ឆ្នាំ បង្ហើបក្បួនយកលុយបង្កើតទ្រព្យជាង១០កន្លែង ត្រឹមពេលខ្លី
Bunthoeun Koem DECEMBER 8 2022 566 views

វ័យខ្ទង់ ២០ ឡើងគឺជាវ័យមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងពេញសប្បាយ តែបើក្រឡេកមកមើល យុវជនរូបនេះវិញបានចាប់ផ្តើមប្រឡូកការងារតាំងពីអាយុ ២០ ឆ្នាំ និងបានសន្សំលុយទិញផ្ទះទុកសម្រាប់ជួបកើបចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុង ១ ឆ្នាំ។ ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកមានទ្រព្យរាប់រាបលានដុល្លារត្រឹមអាយុជាង ២០ ប៉ុណ្ណោះ។